จ. 10 มิ.ย. | Bangkok (Yong Seng Music )

GRADED MUSIC EXAM TOUR B 2019

REGISTRATION DEADLINE 15 APRIL 2019
Registration is Closed
GRADED MUSIC EXAM TOUR B 2019

เวลาและสถานที่

10 มิ.ย. 2562 09:00 – 12 ก.ค. 2562 18:00
Bangkok (Yong Seng Music ), Bangkok, Thailand

แชร์อีเวนท์นี้